Diensten

Elk project is uniek, daarom zal de werkwijze voor elk project ook uniek zijn. Toch kunnen we ieder project globaal indelen in een viertal fasen, namelijk de ontwerpfase, de vergunningsfase, de aanbestedingsfase en de uitvoeringsfase. Ontwerp en Adviesbureau van Hout kan u helpen al deze vier fasen tot een goed einde te brengen. Uiteraard is het ook mogelijk om u bij één of enkele van deze fasen bij te staan. Welke aanpak het beste bij u past bepalen we in een vrijblijvend gesprek. Hierna zal een offerte opgemaakt worden voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Of u nu een klein of groot project heeft, uw idee verdient mijn volledige aandacht en toewijding.

Ontwerpfase

Tijdens de ontwerpfase wordt met u gewerkt om uw droomontwerp te realiseren. Belangrijk hierbij zijn uw wensen als gebruiker, tijdens een gesprek zal Ontwerp en Adviesbureau van Hout deze wensen inventariseren. Aan de hand van uw wensen wordt vervolgens het eerste ontwerp gemaakt in de door u beoogde stijl.

In deze fase worden ook de benodigde gegevens verzameld voor de uitvoering van de overige fasen, zo worden bijvoorbeeld bestaande tekeningen en berekeningen verzameld, wordt er een toets aan het bestemmingsplan uitgevoerd en wordt de locatie in kaart gebracht. Ook kan het noodzakelijk zijn de bestaande situatie in te meten.

Vergunningsfase

Het ontwerp is gereed, er is bekend welke vergunningen er noodzakelijk zijn, tijd voor de uitwerking. Tijdens deze fase worden de schetsplannen uitgewerkt tot een volledig bouwplan, inclusief benodigde details welke aan alle eisen voldoet. In deze fase worden ook mogelijke noodzakelijke berekeningen gemaakt en verwerkt op de tekeningen. Zodra alle benodigde gegevens aanwezig en verwerkt zijn, wordt de omgevingsvergunning aangevraagd.

Tijdens het vergunningstraject onderhoud Ontwerp en Adviesbureau van Hout het contact met de gemeente namens u. Indien noodzakelijk of gewenst zal Ontwerp en Adviesbureau van Hout aanwezig zijn bij het overleg met de welstandscommissie en de overleggen over het bestemmingsplan.

Aanbestedingsfase

Nu de benodigde vergunningen aangevraagd zijn, wordt het plan verder uitgewerkt voor de aanbesteding. Er worden onder andere extra details getekend en de elektra en werktuigbouwkundige installaties worden op tekening verwerkt. Daarnaast wordt er een technische omschrijving opgesteld waarin de werkzaamheden en materialen worden omschreven. Door deze technische omschrijving zorgvuldig op te stellen worden de exacte wensen van de opdrachtgever duidelijk gemaakt aan de aannemers. Samen met de tekeningen vormt de technische omschrijving het bestek waarmee de aannemers een prijsaanbieding kunnen opstellen.

In overleg met u zal Ontwerp en Adviesbureau van Hout een aantal aannemers benaderen voor het uitbrengen van een offerte voor uw project. Ontwerp en Adviesbureau van Hout werkt niet samen met vaste aannemers maar beoordeeld per project welke aannemers het meest geschikt zijn voor uw situatie. Na het opstellen van de offertes zal een prijsvergelijking opgesteld worden. Bij het kiezen van de aannemer is niet alleen de prijs van belang, maar ook uw indruk van de aannemer en zijn referenties. Na het kiezen van de aannemer voor uw project wordt er een aanneemovereenkomst opgesteld en ondertekend.

Uitvoeringsfase

Tijdens het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden zal Ontwerp en Adviesbureau van Hout toezicht houden op de bouw. Er worden bouwvergaderingen gepland waarbij de planning, meer & minderwerk en de op dat moment actuele Bouwzaken besproken worden. Ontwerp en Adviesbureau van Hout is tijdens de bouw ook beschikbaar om vragen over de bouw te beantwoorden en mee te denken over oplossingen voor mogelijke problemen die optreden. Aan het einde van de bouwperiode vind de oplevering plaats, hierbij wordt aan de hand van checklist uw woning gecontroleerd op gebreken.

Prijzen en voorwaarden

Voor het uitvoeren van een opdracht maakt Ontwerp en Adviesbureau van Hout een duidelijke offerte, waarin omschreven staat welke werkzaamheden voor u uitgevoerd worden.

Daarnaast is het mogelijk dat er werkzaamheden op uurtarief uitgevoerd worden, het uurtarief hiervoor bedraagt € 70,- per uur inclusief 21% BTW.

Ontwerp en Adviesbureau van Hout hanteert de Algemene voorwaarden als omschreven in de DNR 2011.
Download Algemene Voorwaarden